Hvem er vi?

Astrid Kristensen er  66 år og har  arbejdet som børnehaveklasseleder. Kaj Kristensen er tidligere 
lærer og 65 år. 
Vi har 3 voksne børn og bor i bydelen Fourfeldt i Esbjerg.

Vi har altid været glade for at rejse og i de senere år, har vi haft stor glæde af at kombinere ferierejser og motion, nemlig
ved at tage på cykelferie. Vi har i somrene 1999, 2000 og 2001 været på cykelture i Irland. 
Januar/februar 2003  var vi 50 dage rundt på New Zealand. 
Sommeren 2005 cyklede vi fra Basel til Lugano i Schweiz. 2007 var vi igen i  Schweiz. 

Vi er af den opfattelse, at en dag på cykel giver utrolig mange oplevelser. Man kommer
ud i krogene af et område, man er tæt på naturen, og har altid en mulighed for at stoppe op og nyde det, man er i. Når man er på cykelferie, har man også god mulighed for at komme i kontakt med den lokale befolkning i det område (land), man cykler i. 

I en tid, hvor mange af os dagligt bruger alt for mange timer foran en skærm og over halvdelen af danskerne bevæger sig for lidt, vil vi gerne gøren en indsats for lidt mindre ”skærmkikkeri” og inspirere til, at man søger oplevelser/udfordringer og motion i naturen – uanset alder.

Vi har begge den enkle Iivsfilosofi, at vi mennesker lige så godt kan give hinanden nogle gode oplevelser, og det er de mange dejlige, positive oplevelser fra cykelturene i Irland, New Zealand og Schweiz vi gerne vil delagtiggøre andre i på denne hjemmeside.